Tuesday, 13 November 2012

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) - KENDERAAN DI DARAT

Mata Pelajaran
:
Bahasa Malaysia
Prasekolah M
Kelas
:
Tarikh
:
19 Oktober 2012
Hari
:
Jumaat
8:30 am – 9:30 am (60 minit)
Masa
:
Bilangan Murid
:
25 orang
Tema
:
Alam Teknologi
Subtema
:
Kenderaan Darat
Tunjang Utama
:
BM – Bahasa Dan Komunikasi
Kesepaduan Tunjang
:
Fizikal Dan Estetika ( Kreativiti )
Standard Kandungan
:
        BM 3.5 membaca perkataan
Standard Pembelajaran
:
BM3.7.2 Membaca ayat tunggal yang mudah dengan sebutan yang betul.
Objektif  Pembelajaran
:
Di akhir pengajaran pembelajaran ini murid – murid dapat:
i.Membaca empat perkataan yang diajar iaitu kereta, lori, bas, kereta api.
ii. Mengenal dan menyebut nama kenderaan darat dengan  
tepat.
iii. Membaca ayat tunggal yang mudah dengan bimbingan guru.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)
Kemahiran Berfikir (KB): Memerhati, menghubungkaitkan, inferens, mengelaskan, 
menjanakan idea.
Kemahiran Belajar Cara Belajar (BCB): Menerima maklumat, memproses, melaporkan
Kecerdasan Pelbagai: Interpersonal
Penerapan Nilai
:
Bekerjasama, Tolong-menolong, Keyakinan diri, Berdisiplin
Bahan Bantu Mengajar
:
Kad gambar, Kad bacaan, Kad suku kata, power point dan lembaran kerja,radio, carta lagu. 
Kosa Kata
:
kereta, lori, bas,  kereta api.
Ayat Tunggal Mudah
:
I).Ini kereta bapa.      
2).Lori itu besar.
3).Bas ini berwarna kuning  
4).Kereta api itu panjang.Pengetahuan Sedia Ada


:


i.Murid-murid pernah melihat dan mendengar bunyi kenderaan.                                
Ii   Murid-murid mengetahui sebahagian daripada nama kenderaan darat.
iii. Murid pernah menaiki beberapa jenis kenderaan.

LANGKAH/
MASA
ISI PELAJARAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
CATATAN
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID
Set induksi
(5 minit)

1.    Teka bunyi kenderaan.
1.Guru  memberi salam kepada murid-murid.
2.Guru memainkan  rakaman bunyi tersebut.
3.Guru menanya soalan berkenaan dengan kenderaan tersebut
4.Guru memperkenalkan tajuk pelajaran hari ini ialah kenderaan darat.
1. Murid-murid memberi salam kepada guru.
2.Murid-murid mendengar rakaman bunyi dengan teliti.
3.Murid-murid cuba meneka bunyi rakaman tersebut.

4. Murid-murid menjawab soalan yang ditanya oleh guru.
BBM :
·    Laptop

Nilai murni :
·    Berdisiplin

Strategi:
-berpusatkan ICT
-berpusatkan murid.
Langkah 1
(15 minit)
1Namakan kenderaan darat dan bercerita mengenai kenderaan tersebut.
Contoh :
·         Kereta
·         Lori
·         Keretaapi
·         Bas
2.Menerangkan ciri-
ciri kenderaan darat kepada murid.
Contoh :
     Ciri – rupa
                  –kegunaan
1.Guru menunjukkan beberapa contoh kenderaan darat dengan Power Point slideshow.

2.Bersoal jawab dengan bahasa yang mudah dan menggalakkan murid bercerita.

3.Guru membimbing murid membaca perkataan.
1.Murid mengenalpasti rupa dan kegunaannya.

2.Murid bercerita mengenai rupa dan kegunaan kenderaan darat.

3.Murid mengeja dan membaca perkataan dengan betul secara kumpulan dan perseorangan.
BBM :
·    Power Point slideshow

Nilai murni :
·    Berkeyakinan diri

KBKK :
·    Memerhati

Penggabungjalinan
a)Bahasa dan komunikasi
b)   Perkembangan kognitif
Langkah 2
(10 minit)
 Pemainan kecil
( Muzik ‘Chair’ )
1.Memadankan kad gambar dengan kad perkataan.

1.Guru memberi arahan supaya murid duduk dalam satu bulatan besar

2.Guru memberitahu
peraturan-peraturan permainan kecil
  
1.Murid mengambil salah satu kad gambar dari kotak apabila bunyi muzik berhenti.
2. Murid  memadankan kad gambar dengan kad perkataan.

2.Murid membaca perkataan dengan betul.
BBM:
·         Kad gambar
·         Kad perkataan

Nilai murni :
·    Berkeyakinan diri
·    Berani

KBKK :
·    Menghubungkait

Langkah 3
(10 min)
1.Membaca beberapa ayat yang mudah.
Contoh ayat :

1.Ini kereta bapa.
2.Lori ini besar.
3.Bas ini berwarna kuning  
4.Kereta api itu panjang.


1.Guru menunjukkan beberapa contoh ayat kepada murid dan membimbing murid membaca ayat.

2. Guru memberi peluang kepada murid dari kumpulan cerdas membimbing kawannya membaca ayat.
1.Murid membaca ayat tunggal mudah dengan bimbingan guru.

2.Murid membaca ayat secara perseorangan.

3.murid membimbing kawannya membaca ayat tunggal.
BBM :
·    Kad ayat.

Nilai murni :
·    Berani
·    Tolong –menolong

KBKK :
· Memerhati

KMD: Bercita-cita mempunyai sebuah kereta baru.

Langkah 4
(15minit)
Lembaran kerja
1.Memadankan  gambar dengan perkataan.

2.Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

1.Guru mengedarkan lembaran kerja dan memberi arahan kepada murid – murid.

2.Guru memantau murid  menyiapkan lembaran kerja yang diedarkan.


1.Murid-murid menyiapkan lembaran kerja.

2.Murid-murid menghantar lembaran kerja mengikut kumpulan masing-masing.
BBM:
-   Lembaran kerja
-   Kad perkataan
-   Kad gambar

Nilai murni:
-   Keyakinan
-   Rajin

Penggabungjalinan_  Perkembangan fizikal ( motor halus – mata dan tangan)
_  Perkembangan kognitif
Penutup
(5 minit )
1.  Penyerapan nilai murni
2.  Aktiviti nyanyian
1.Guru menyerapkan nilai murni kepada murid.
2.  Guru memainkan lagu “Bapaku Pulang”.
2.  3.   Guru dan murid-murid menyanyi mengikut irama muzik.
-    4.Guru membimbing murid membuat rumusan tentang pelajaran hari ini.
1.Murid-murid akan menyanyikan lagu dan membuat pergerakan yang betul.

2.Murid  merumuskan isi pelajaran hari ini.
BBM
-Video lagu “Bapaku Pulang”
MI

-Kecerdasan Linguistik
-kecerdasaan
muzik
-kecerdasaan Kenestik
-kecerdasaan
Bahasa

Penerapan Nilai :
-Bersyukur
-menjaga kebersihan

1 comments:

Si Melati said...

tq for sharing. boleh saya gunakan sebagai rujukan untuk sesi persekolahan akan datang.

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...